Primo Project Management

Все по-често цените, на които купувачите се съгласяват да сключат сделките си, са такива, които банките не приемат за пазарни. Завишението в цената е риск, който поемат купувачите.Трендът на покачване на цените на недвижимите имоти е по-бърз, отколкото банките са готови да приемат. Това каза Борис Димитров, собственик и изпълнителен директор на “Кредит Навигатор”, в предаването […]